Jak Perfect4Business funguje?

Testování probíhá přes webový prohlížeč on-line, což sebou přináší několik výhod:

  • dostupnost, stačí být u počítače s připojením na internet
  • testování může probíhat odkudkoli
  • testovaní probíhá na zabezpečené stránce
  • máte přístup k výsledkům svých testů on-line
  • máte přístup k výsledkům testů svých kandidátů a zaměstnanců on-line
  • zabezpečení zajišťují přístupové kódy, které současně chrání výsledky testů

Na co se testy zaměřují?

Základní popis testů naleznete přímo u

Základní typy testových souborů P4Btool jsou:

Testy pro manažery, zaměřené na identifikaci osobnostního potenciálu a předpokladů pro rozvoj kompetencí řešení problémů, kompetencí interpersonálních a kompetencí sebeřízení. Standardizované osobnostní dotazníky jsou doplněny standardizovanými výkonovými subtesty a projektivními metodami.
Testy obchodních a prodejních kompetencí, které podrobně zjišťují úroveň rozvoje těchto kompetencí a preferovaný styl prodeje.
Plně automatizovaný Test klíčových kompetencí: Jedná se o standardizovaný testový soubor, nenáročný z hlediska administrace (vyplnění zabere méně než hodinu), který měří osobnostní předpoklady ke kompetencím, které jsou podstatné pro většinu pracovních pozic, zvláště potom pro pracovníky v přímém i nepřímém kontaktu se zákazníkem. Testový soubor je doplněn standardizovaným výkonovým subtestem zaměřeným na schopnost praktického logického myšlení a na pracovní tempo.

Výhody P4Btool:

V ceně dodávaných zpráv P4Btool je telefonická konzultace s psychologem o výstupní zprávě zdarma (tuto telefonickou konzultaci zdarma standardně nabízíme v rozsahu až 15 minut).

Kombinace několika způsobů posouzení (např. dotazníkové i výkonové metody) umožňuje hlubší analýzu předpokladů a je celkově věrohodnější.

Precizní standardizace na české i slovenské populaci pracovníků ze soukromého sektoru, která je vysoce relevantní normou z hlediska účelu užití testů P4Btool v oblasti psychologie práce.

Výstupy osobnostních i výkonových testů jsou kvantifikovatelné a je možné je efektivně využívat pro stanovení pořadí kandidátů.

Účelná míra zpojení "živé" odborné lidské práce (i k automatizovanému Testu klíčových kompetencí je možné dodávat shrnující komentář psychologa), umožňující důsledně přihlížet ke kontextu posouzení respondenta.

Závěry mohou být formulovány se zřetelem ke specifickým otázkám zadavatele zakázky.

Různá úroveň podrobnosti zpráv umožňuje zákazníkovi volit takovou formu výstupů, která nejlépe odpovídá účelu testování i stanovenému rozpočtu.

Jazyk zpráv je přizpůsoben pracovnímu prostředí, kromě přesnosti je akcentována i srozumitelnost sdělení pro nepsychology.

Přívětivě nastavený systém hrazení využitých kódů rozhodně nebrání menším firmám ve využívání kvalitní psychodiagnostiky P4Btool (není třeba kupovat licenci předem, fakturovány jsou až využité kódy).

Příznivý poměr cena:kvalita.

Možnost rozsáhlejších a zároveň efektivních analýz při propojení P4Btool s dalšími analytickými nástroji agentury Motiv P, jako je Assessment/Development Centre, e-360 zpětná vazba, analýza neformálních vztahů ve skupině (sociometrie), což umožňuje odpovídat na velmi komplexní otázky.

© 2014-2024

Realizace: CCN plus s.r.o.